Dopravný oznam

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia na ceste I/49 pri železničnej stanici Púchov bude v termíne od 20.9. do 3.10.2023 vypnutý semafor.  

OZNAM pre cestujúcich

Z dôvodu konania „Púchovského jarmoku“ budú vylúčené zastávky MAD Púchov „Nám.slobody I. a II.“ v dňoch: 16.9. (sobota) a 17.9.(nedeľa) 2023. Náhradné zastávky : ul. Hollého a ul. Hoštínska (Penzión) 

Upozorňujeme cestujúcich že od 12.08.2023 od 0:00 hod:

-AS sa rušia dočasné zastávky umiestnené na ceste I/49 a autobusy budú prichádzať a odchádzať z nástupíšť na-cestovné poriadky budú k dispozícii v elektronickej podobe na informačných tabuliach ako i v listinnej podobe budú umiestnené na sklenených výplniach vždy vedľa nástupišťa

Oznam

Personalizácia dopravných kariet MADZATVORENÉ (26.-28.7.2023)z dôvodu čerpania dovolenky, za porozumenie ďakujeme. email komunikácia: [email protected]

Zmena Cestovného poriadku od 1.7.

Cestovný poriadok podľa zástavok => https://mhdpuchov.sk/cestovny-poriadok-podla-zastavok/ Cestovný poriadok podľa liniek => https://mhdpuchov.sk/cestovne-poriadky-podla-liniek/ Vývesky nájdete aj na stránkach Puchov.sk => https://www.puchov.sk/vyvesky-mad-puchov-od-1-7-2023-oznam/mid/408320/.html#m_408320

Návrh nového CP s platnosťou od 1.7.202

Z dôvodu zlepšenia ekonomických ukazovateľov, predkladáme nasledovnú úpravu cestovného poriadku (CP ) formou  rušenia  resp. zlúčenia a nahradenie existujúcich spojov ako aj spustenia nových spojov s účinnosťou od 1.7.2023. Návrh nového CP s platnosťou od 1.7.202 – na stiahnutie