OZNAM  – Bezplatná preprava občanov Ukrajiny

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou uznesením vlády  SR č.142/2022,  mesto Púchov prostredníctvom Autobusovej dopravy Púchov a.s. zabezpečuje od 3.3.2022  BEZPLATNÚ  mestskú hromadnú dopravu  pre  štátnych občanov Ukrajiny, teda rodičov a ich maloleté deti ako aj  iných rodinných príslušníkov v zmysle upraveného Tarifného poriadku.

Zmena CP od 7.3.2022

Na základe požiadavky pracovníkov Continentalu z Nosíc a aj na základe optimalizácie prázdninových spojov s platnosťou od 7.3.2022 upravujeme nasledovné spoje: MAD 2 – vytvorenie nového prázdninového spoja č.40 (posunutie o 5 min. skôr pôvodného spoja č.22, ktorý zostáva premávať v pôvodnom čase len v dňoch školského vyučovania), MAD 61 –     vytvorenie nového prázdninového spoja č. 11 (zlúčenie spojov č. […]