Navrh zmien CP z dôvodu rekonštrukcie plynovodu

Pripravované zmeny  trasovania vybraných liniek .

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu spoločnosť pripravila návrh zmien CP liniek MAD Púchov . O termíne spustenia vás budeme informovať.

Súčasné trasy:

MAD 1:   Tesco – J.Kráľa – Komenského (Jednota C) – Štefánikova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Žel.stanica

MAD 2:   Conti.nást.Sever – Žel.stanica – Štefánikova – Komenského (Jednota C) – J.Kráľa – Tesco

MAD 4:   Conti.nást.Sever – Továrenská – Štefánikova – Komenského (Jednota C) – J.Kráľa – Tesco

MAD 60: Tesco – Kaufland – Hoštínska (Penzión) – J.Kráľa – Komenského (Jednota C) – Štefánikova – Žel.stanica – Novonosická – Nosice

MAD 6š: Tesco – Kaufland – Nám.Slobody – Hoštínska – J.Kráľa – Komenského (Jednota C) – Štefánikova –Továrenská – Slovanská – Žel.stanica – Novonosická – Nosice

Dočasne zmenené trasy:

MAD 1:   Tesco – Hoštínska (Penzión) – Komenského (Cintorín) – Štefánikova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Žel.stanica

MAD 2:   Conti.nást.Sever – Žel.stanica – Štefánikova – Komenského (Cintorín) – Hoštínska (Penzión) – Tesco

MAD 4:   Conti.nást.Sever – Továrenská – Štefánikova – Komenského (Cintorín) – Hoštínska (Penzión) – Tesco

MAD 60: Kaufland – Tesco – Hoštínska (Penzión) – Komenského (Cintorín) – Štefánikova – Žel.stanica – Novonosická – Nosice

MAD 6š: Tesco – Kaufland – Nám.Slobody – Hoštínska (Penzión) – Komenského (Cintorín) – Štefánikova – Továrenská – Slovanská – Žel.stanica – Novonosická – Nosice,

  1. Z dôvodu zrušením zastávky Gorazdova II. návrh zmien CP liniek MAD 51, MAD 4š a MAD 71š od 18.3.2024,
  2. z dôvodu zjednodušenia prestupov pri ZŠ Slovanská úprava času odchodu ranného školského spoja č.4 linky MAD 6š o 5 min. skôr a jeho pokračovanie zo zastávky ZŠ Slovanská – Nást.Conti sever – Vajanského – Továrenská – Štefánikova – Komenského (Cintorín) – Hoštínska (Penzión) – Nám.Slobody – Kaufland – Tesco ako náhrada za zároveň zrušený spoj č.3 linky MAD 4 zo zastávky Nást.Conti sever s odchodom o 7:16 od 18.3.2024,
  3. z dôvodu slabej využiteľnosti  vratného nočného spoja č. 12 linky MAD 61 zo zastávky Nosice V. (Hydrocentrála) s odchodom o 22:56 (žiadny nástup) je návrh na jeho zrušeniečasová úprava predchádzajúceho spoja č. 9 linky MAD 61 s odchodom zo zastávky Nást.MŠK (Makyta) o 22:30  počas  pracovných dní od 18.3.2024 .
Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hľadať v aktualitách

Najnovšie aktuality