Cestovný poriadok podľa liniek

Tesco – J.Kráľa – Komenského – Štefánikova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Žel.stanica

Conti.nást.Sever – Žel.stanica – Štefánikova – Komenského – J.Kráľa – Tesco

Conti. Juh – Trenčianska – Hollého – Nám.Slobody – Tesco – Kaufland

Conti.Juh – Conti.nást.Sever – Továrenská – Štefánikova – Hoštínska – Tesco – Kaufland

Kaufland – Tesco – Hoštínska – Nám. Slobody – Nást.MŠK – Žel.stanica – Conti.Juh

Conti.Juh- Žel.stanica – Divadlo – Hoštínska – Tesco – Kaufland

Conti.nást.Sever – Továrenská – Štefánikova – Komenského – J.Kráľa – Tesco

Conti nást.Sever – Továrenská – 1.mája – Gorazdova – Hrabovka

NEPREMÁVA – Conti.nást.Sever – Továrenská – Nást.MŠK – Štefánikova – J.Kráľa – Tesco

Conti.nást.Sever – Žel.stanica – Štefánikova – Komenského – Vieska Bezdedov – Ihrište – Hoština

Hoština – Ihrište – Vieska Bezdedov – Komenského – Štefánikova – Žel. stanica – Conti. nást. Sever

NEPREMÁVA – Žel. stanica – Hollého – Okružná – Komenského – Vieska-Bezdedov – Ihrište – Hoština

Hoština – Ihrište – Vieska-Bezdedov – MŠK – Komenského – Štefánikova –  Žel.stanica  – Conti.nást.Sever

Conti.nást.Sever – Žel.stanica – MŠK – Divadlo – Komenského – Vieska-Bezdedov – Ihrište – Hoština

Žel. stanica – Hollého – Okružná – Nám.Slobody – Komenského – Vieska-Bezdedov – Ihrište – Hoština

Tesco – Nám.Slobody – Hollého – Továrenská – Žel.stanica – Novonosická – Nosice

Tesco – Kaufland – Komenského – Štefánikova – Továrenská – Slovanská – Nosice

Svätoplukova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Žel.stanica – Novonosická – Nosice

Tesco – Kaufland – Komenského – Nám.Slobody – Továrenská – Slovanská – Žel.stanica – Novonosická – Nosice

Tesco – Hoštínska – Komenského – Gorazdova – Nást.MŠK – Svätoplukova

NEPREMÁVA – Žel.stanica – Hollého – Nám.Slobody – Hrabovka – Streženická cesta – MŠK – Conti.nást.Sever – Lipy – Žel.stanica 

Sieť liniek na mape