Nové možnosti Púchovskej dopravnej karty

adp

V rámci rozširovania služieb mestskej hromadnej dopravy v Púchove, prechádzame na nový typ dopravných kariet od spoločnosti TRANSDATA.

Kým doteraz sme vydávali len dopravné karty “MIFARE Classic“, počas tohto mesiac (marec) dávame do obehu nový typ dopravnej karty “MIFARE DESfire“. Zmena samozrejme nie je samoúčelná a vyžiadala si ju potreba rozšíriť dopravný vybavovací systém o nové služby. Nový typ kariet je vylepšený, či už dodaným bezpečnejším čipom, ale aj schopnosťou sprostredkovať nové digitálne služby.

Ako prvú službu spúšťame overovaciu prevádzku akceptácie čipových kariet cudzích dopravcov v našom vybavovacom systéme dopravy (platobný systém dopravných kariet). Ide o rozšírenú schopnosť palubných jednotiek v našich autobusoch rozpoznať a komunikovať aj s kartami cudzích dopravcov. Princíp takéhoto fungovania dopravných kariet je založený na tom, že cudzia dopravná karta sa v našom systéme platby za dopravu správa podobne ako naša dopravná karta.

V zásade platí, že karty cudzích dopravcov sa u nás správajú ako naše karty, pokiaľ sú vydané pre rovnaké kategórie ako sú kategórie stanovené v našich dopravných tarifách (senior, žiak, študent, ŤZP.) Ide väčšinou o kategórie, kde držiteľ dopravnej karty cestuje zadarmo, teda ide o zľavu v celom rozsahu cestovného. Pokiaľ je doprava pre určitú kategóriu držiteľov dopravných kariet spoplatnená v Púchove, musí byť na cudzej dopravnej karte dostatočné množstvo peňazí, aby ju bolo možné použiť na zaplatenie cestovného v našich autobusoch (základné cestovné, batožina, kočiar, pes atď.)

Samozrejme uvedená skutočnosť platí aj naopak, teda nami vydané Púchovské dopravné karty sa u cudzích dopravcov správajú podľa toho, akú im cudzí dopravca pridelí charakteristiku (senior, žiak, študent atď.) a akú dopravnú tarifu (cenu) má daný dopravca nastavenú. Preto ak v iných mestách má dopravca pre kategóriu senior, alebo ŤZP, nastavený určitý poplatok musí vaša Púchovská dopravná karta obsahovať požadovaný finančný kredit.

Odpadá povinnosť mať karty rôznych dopravcov a vo väčšine prípadov vám bude stačiť jedna dopravná karta, ktorú použijete u všetkých zmluvných dopravcov, ktorí sú zapojení do jednotného zúčtovacieho systému Trans Card. Nejde len o dopravcov mestskej dopravy, ale aj prímestskej dopravy. Zoznam týchto dopravcov je k dispozícii na našom webe www.mhdpuchov.sk. Ide o väčšinu prepravcov na Slovensku (SAD Trenčín, SAD Žilina, DPMPB, atď.). Pred použitím vašej dopravnej karty u cudzieho dopravcu si overte, či je dopravca zaradený v jednotnom zúčtovacom systéme a či akceptuje obidva typy kariet MIFare Classic alebo len MIFare DESfire.

Rozsah prebiehajúcich zmien a rozširovaných služieb Autobusovej dopravy Púchov je podstatne širší. Týka sa pripravovaného spustenia eshopu, on-line možnosti vybavenia dopravnej karty, dobíjanie kreditu ako aj ďalších služieb, o ktorých vás budeme včas informovať. Zoznam zapojených dopravcov – www.dopravnypas.sk/#transporterList.

Viliam Karas
Autobusová doprava Púchov a.s.

Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hľadať v aktualitách

Najnovšie aktuality