Zmluvy

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 povinné osoby. Povinnou osobou podľa tohto zákona je aj právnická osoba založená obcou, ktorá hospodári s verejnými financiami. V zmysle § 5a tohto zákona povinná osoba zverejňuje:

Zmluvy

ČísloZmluvná stranaPredmetDátumDokument
1ADP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 23. 5. 2006Dokument1
2ADP, s.r.o. Dodatok č.10 Zmluva o poskytovaní služieb15. 10 2019Dokument2
3ADP service, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb31.5.2013Dokument3
4ADP service, s.r.o.Dodatok č.3 zmluva o poskytovaní služieb18. 5. 2020Dokument4
5ADP service, s.r.o.Nájomná zmluva č. 1/201601.06.2016Dokument5
6ADP service, s.r.o.Dodatok č. 1 Nájomnej zmluvy č. 1/201628.02.2017Dokument6
7ADP service, s.r.o.Dodatok č. 2 Nájomnej zmluvy č. 1/2016 15.05:2020Dokumet7
8Retro World s.r.o.Nájomna zmluva podľa 663 a nasl. občianského zákonníka14.02.2021Dokumet8
9Púchovská kultúra, s.r.o.Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb31.7.2017Dokument9
10Púchovská kultúra, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov20.2.2020Dokument10
11Unicredit Leasing Slovakia, a.s.Kúpna zmluva Unikredit03.06.2016Dokument11
12Unicredit Leasing Slovakia, a.s./ADP, s.r.o. Dohoda o prevzatí ručenia03.06.2016Dokument12
13Unicredit Leasing Slovakia, a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke03.06.2016Dokument13
14aUnicredit Leasing Slovakia, a.s.Leasing zmluva03.06.2016Dokument 14a
14bUnicredit Leasing Slovakia, a.s.Leasing zmluva03.06.2016Dokument 14B
14cUnicredit Leasing Slovakia, a.s.Leasing zmluva03.06.2016Dokument 14c
15Unicredit Leasing Slovakia, a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke03.06.2016Dokument15
16Unicredit Leasing Slovakia, a.s.Splátkový kalendár 20.10.2016Dokument16
17Oberbank leasing s.r.o.Zmluva o finančnom leasingu č. 2042520.03.2001Dokument17
18Oberbank leasing s.r.o.Splátkový kalendár k leasingovej zmluve č. 2042530.03.2021Dokument18
19 Oberbank leasing s.r.o.Zmluva o finančnom leasingu č.2042620.03.2021Dokument19
20Oberbank leasing s.r.o.Zmluva o finančnom leasingu č.2042720.03.2021Dokument20
21Oberbank leasing s.r.o.Splátkový kalendár k leasingovej zmluve č. 2042620.03.2021Dokument21
23Oberbank leasing s.r.o.Splátkový kalendár k leasingovej zmluve č. 2042720.03.2021Dokument23
24Mesto PúchovZmluva o sluzbách pri zabezpečovaní dopravy03.10.2006Dokumnet24
25Mesto PúchovDodatok č. 325.03.2015Dokument25
26Mesto PúchovDodatok č. 203.12.2009Dokument
27Mesto PúchovDodatok č. 128.70.2008Dokument
28skyToll a.s.Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky21.12.2009Dokument
29W.A.G, payment solutions, a.sRámcova zmluva o poskytovaní produktov t.. 2-60014120161 10S4.2.2016Dokument
30Skupina W.A.G.Hlavna dohoda o spolupráci č. 60014/201916.4.2019Dokument
31Narodná dialničná spoločnosť a.s.Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest21.12.2009Dokument
32Allianz-Slovenská poisťovňaSuhrnný návrh poistnej zmluvy  Dokument
33Spojená škola I. KraskuZmluva o zabezpečení vyučovania06.09.2021Dokument
34EMTEST, a. s.Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu21.3.2014  a 2009Dokument1 Dokument2
36Mesto PúchovZmluva o službách10.10.2021Dokument
37SIRS - DevelopmentZmluva o nájme25.10.2021Dokument
38See & Go s.r.o.Zmluva o prenájme interiéru vozidiel25.10.2021Dokument
39Mesto Púchov Dodatok č. 1 zmluve o službách28.10.2021Dokument
40Mšk Púchov s.r.o.Nájomná zmluva24.11.2021Dokument
41Judr. SkolekZmluva o poskytovaní právnych služieb30.11.2021Dokument
42Mestský bytový podnikZmluva o úvere01.12.2021
43Mesto PúchovDodatok k zmluve č.213.12.2021Dokument
44ADP service s.r.o.Dodatok č.4 k zmluva o službách30.12.2021Dokument
45ADP, s.r.o.Dodatok č.11 k zmluva o poskytovaní služieb 30.12.2021Dokument
46Podnik technických služiebZmluva o poskytovaní služieb30.12.2021Dokument
47Thinksoft, s.r.o.Zmluva o dielo5.1.2022Dokument
48Mesto PúchovDodatok k zmluve2.3.2022Dokument
49Mestský bytový podnik s.r.o.Zmluva o úvere12.4.2022Dokument
50Mesto PúchovZmluva o službách vo verejnom záujme. Dodatok č.4.2.6.2022Dokument
51TransData s.r.o.Dodatok k zmluve o softvérovej podpore.14.6.2022Dokument
52Mestský bytový podnik s.r.o.Zmluva o úvere24.11.2022Dokument
53Podnik technických služieb mesta, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
20.12.2022Dokument
54ADP service s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
1.2.2023Dokument
55ADP, s.r.o.Dodatok č.1215.3.2023Dokument
56NN Tatry SympatiaNN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.16.3.2023Dokument
57Mestský bytový podnik s.r.o.Dodatok č.121.3.2023Dokument
58Ing. Ľubica FranekováZmluva o službách ochrany pred požiarmi12.4.2023Dokument
59Pro Benefit s.r.o.Mandátna zmluva29.4.2023Dokument
60Mesto PúchovZmluva od podnájme30.5.2023Dokument
61Púchovská kultúra s.r.o.Prechod práv a poviností 23.06.2023Dokument
62Mesto PúchovDodatok č. 5 k zmluve o službách28.06.2023Dokument
63ADP service s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve o službách21.08.2023Dokument
63Mesto PúchovZmluva o výpožičke09.10.2023Dokument
64Československá obchodná banka, a.s.Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere26.10.2023Dokument
64Mestský bytový podnik s.r.o.Zmluva o úvere14.12.2023Dokument
64Podnik technických služiebZmluva o poskytovaní služieb18.12.2023Dokument
65TransdataZmluva o zabezpečení zúčtovania platieb z čipových kariet19.12.2023Dokument
66TransdataZmluva akceptácii čipových kariet19.12.2023Dokument
67TransdataZMLUVA O PREVÁDZKE, ÚDRžBE A SOFTVÉROVEJ PODPORE DISPEČERSKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU1.02.2024Dokument
68ADP service, s.r.o.Zmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla25.03.2024Dokument
69DANKAR, s.r.o.Kúpna zmluva Autobusy20.3.2024Dokument
69TransdataZmluva o sprostredkovaní11.3.2024Dokument