Cestovný poriadok podľa zástavok

Zástavky

ZástavkaSúbory na stiahnutie
1. Mája I.1. mája I._1.pdf
1. Mája II.1. mája II._1.pdf
Conti. nást. Sever 1Conti.nást. Sever_1.pdf
Conti. nást. Sever 2Conti.nást. Sever_2.pdf
Conti Juh 1Conti Juh_1.pdf
Dvory (Kaufland) 1Dvory (Kaufland)_1.pdf
Gorazdova I. ZŠ 1Gorazdova_l_ZS_1.pdf
Gorazdova I. ZŠ 2Gorazdova_l_ZS_2.pdf
Gorazdova II. 1 - zrušenáGorazdova_ll_ZS_1.pdf
Gorazdova II. 2 = zrušenáGorazdova_ll_ZS_2.pdf
Hollého 1Hollého_1.pdf
Hollého 2Hollého_2.pdf
Hoština I. (Bytovky) 1Hoština I.(Bytovky)_1.pdf
Hoština I. (Bytovky) 2Hoština I.(Bytovky)_2.pdf
Hoština II. (Kucharik) 1Hoština II(Kucharík)_1.pdf
Hoština II. (Kucharik) 2Hoština II(Kucharík)_2.pdf
Hoština III. DK 1Hoština III.DK_1.pdf
Hoštínska (Penzión) 1Hoštínska (Penzión)_1.pdf
Hoštínska (Penzión) 2Hoštínska (Penzión)_2.pdf
Hrabovka, Riečna I. 1Hrabovka_ Riecna_l_1.pdf
Hrabovka, Riečna I. 2Hrabovka_Riecna_ ll_1.pdf
Hrabovka, Svätoplukov 1Hrabovka,Svätoplukov_1.pdf
Ihrište I. OÚ 1Ihrište I. OÚ_1.pdf
Ihrište I. OÚ 2Ihrište I. OÚ_2.pdf
Ihrište II. (Rybníky) 1Ihrište II.(Rybníky)_1.pdf
Ihrište II. (Rybníky) 2Ihrište II.(Rybníky)_2.pdf
J.Kraľa I. (Zdravie) 1 - dočasne zrušenáJKrala_ l_Zdravie_1.pdf
J.Kraľa I. (Zdravie) 2 - dočasne zrušenáJ.Kráľa I.( Zdravie)_2.pdf
J.Kraľa II. 1 - dočasne zrušenáJKrala_ll_1.pdf
J.Kraľa II. 2 - dočasne zrušenáJKrala_ll_2.pdf
Komensk. II. Jednota C 1Komensk.II.Jednota C_1.pdf
Komensk. II. Jednota C 2Komensk.II.Jednota C_2.pdf
Komensk. III. (Mliekar) 1KomenskIII.(Mliekar)_1.pdf
Komensk III. (Mliekar) 2KomenskIII.(Mliekar)_2.pdf
Komenského I. (Cint.) 1Komenského I.(Cint.)_1.pdf
Komenského I. (Cint.) 2Komenského I.(Cint.)_2.pdf
Nosice II. Prie. park 1Nosice II. Prie.park_1.pdf
Nosice II. Prie. park 2Nosice II. Prie.park_2.pdf
Nosice III. (Tábor) 1Nosice III.(Tábor)_1.pdf
Nosice III. (Tábor) 2Nosice III.(Tábor)_2.pdf
Nosice IV. Pož. zbroj. 1Nosice IV.Pož.zbroj_1.pdf
Nosice IV. Pož. zbroj. 2Nosice IV.Pož.zbroj_2.pdf
Nosice V. Hydrocentr. 1Nosice V.Hydrocentr_1.pdf
Novonos. I. Záskalie 1 Novonos.I.,Záskalie_1.pdf
Novonos. I. Záskalie 2Novonos.I.,Záskalie_2.pdf
Novonos. II. Stred 1Novonos.II.Stred_1.pdf
Novonos. II. Stred 2Novonos.II.Stred_2.pdf
Novonos. III. Konečn. 1Novonos.III.Konečná_1.pdf
Nam. Slobody l 1 Nam_Slobody_l_1.pdf
Nam_Slobody lI ZS 1Nam_Slobody_ll_ZS_1.pdf
Nást. MŠK (Makyta) 1Nást.MŠK (Makyta)_1.pdf
Nást. MŠK (Makyta) 2Nást.MŠK (Makyta)_2.pdf
Okružná  I. (Tesco) 1Okružná I.(Tesco)_1.pdf
Okružná  I. (Tesco) 2Okružná I.(Tesco)_2.pdf
Okružná II. Sedlište 1Okružná II.,Sedlište_1.pdf
Okružná II. Sedlište 2Okružná II.,Sedlište_2.pdf
PÚ Lipy 1 PÚ Lipy_1.pdf
PÚ Lipy 2PÚ Lipy_2.pdf
Púchov, Nosice I. 1Púchov, Nosice I._1.pdf
Púchov, Nosice I. 2 Púchov, Nosice I._2.pdf
Spojová cesta 1 Spojová cesta_1.pdf
Spojová cesta 2Spojová cesta_2.pdf
Továrenska 1Továrenská_1.pdf
Továrenska 2Továrenská_2.pdf
Trenčian. III. Kolonka 1Trenčian.III.Kolonka_1.pdf
Trenčian. III. Kolonka 2Trenčian.III.Kolonka_2.pdf
Trenčianska I. (Železničná  stanica) 1 Trenčianska I.(Železničná stanica)_1.pdf
Trenčianska I. (Železničná  stanica) 2 Trenčianska I.(Železničná stanica)_2.pdfs
Trenčianska II. (ADP) 1Trenčianska II.(ADP)_1.pdf
Trenčianska II. (ADP) 2 Trenčianska II.(ADP)_2.pdf
Vajanského I. 1Vajanskeho_l_1.pdf
Vajanského I. 2Vajanskeho_l_2.pdf
Vajanského II. 1Vajanskeho_ll_1.pdf
Vajanského II. 2Vajanskeho_ll_2.pdf
Vieska, Bezdedov I. 1Vieska, Bezdedov I._1.pdf
Vieska, Bezdedov I. 2Vieska, Bezdedov I._2.pdf
Vieska, Bezdedov II. 1Vieska, Bezdedov II._1.pdf
Vieska, Bezdedov II. 2Vieska, Bezdedov II._2.pdf
Vsetín. cesta I. SHELL 1Vsetín.cesta I.SHELL_1.pdf
Vsetín. cesta II. Mliek 1VsetVsetín.cestaII.Mliek_1.pdf
Vsetín. cesta III, Mäs 1Vsetín.cesta III,Mäs_1.pdf
Vsetín. cesta III, Mäs 2Vsetín.cesta III,Mäs_2.pdf
Vsetín. cesta IV, HF 1Vsetín.cesta IV, HF _1.pdf
Vsetín. cesta IV, HF 2Vsetín.cesta IV, HF _2.pdf
ZŠ Slovanská 1ZŠ Slovanská_1.pdf
ZŠ Slovanská 2 ZŠ Slovanská_2.pdf
Štefánikova, Divadlo 1Štefánikova, Divadlo_1.pdf
Štefánikova, Divadlo 2Štefánikova, Divadlo_2.pdf
Železničný most 1Železničný most_1.pdf

Sieť liniek na mape