Kontaktné informácie

Autobusová doprava Púchov, a.s.

Telefon : +421 42 / 4650720
Fax : +421 42 / 4650735
Mobil : +421 903 520 503

ul.Trenčianska 460, Púchov 02001
IČO: 31643884
DIČ: 2020611560
IČ DPH: SK2020611560
Zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:302/R
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2570 3338 BIC: TATRSKBX

Cestujte lacnejšie s ADP kartou!