TRASY liniek MAD Púchov počas prestavby AS (autobusovej stanice) pri žel. stanici od 16.1.2023:

197_puchov

Tesco – J.Kráľa – Komenského – Štefánikova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Trenčianska II. ADP   (zastávka Trenčianska I. -Žel.stanica je neobsluhovaná)

Conti.nást.Sever – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – Štefánikova – Komenského – J.Kráľa – Tesco:  (trasa linky je nezmenená)

Conti. Juh – Trenčianska (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – Hollého – Nám.Slobody – Tesco – Kaufland :  (trasa linky je nezmenená)

Conti.Juh – Conti.nást.Sever – Továrenská – Štefánikova – Hoštínska – Tesco – Kaufland  : (trasa linky je nezmenená)

Kaufland – Tesco – Hoštínska – Nám. Slobody – Nást.MŠK – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)   – Conti.Juh : (trasa linky je nezmenená)

Conti.Juh- Žel.stanica  (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49) – Divadlo – Hoštínska – Tesco – Kaufland: (trasa linky je nezmenená)

Conti.nást.Sever – Továrenská – Štefánikova – Komenského – J.Kráľa – Tesco : (trasa linky je nezmenená)

Conti nást.Sever – Továrenská – 1.mája – Gorazdova – Komenského III. : (trasa linky je nezmenená)

Conti.nást.Sever – Továrenská – Nást.MŠK – Štefánikova – J.Kráľa – Tesco : (trasa linky je nezmenená)

Conti.nást.Sever – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49) – Štefánikova – Komenského – Vieska Bezdedov – Ihrište – Hoština : (trasa linky je nezmenená)

Hoština – Ihrište – Vieska-Bezdedov – MŠK – Komenského – Štefánikova –  Žel.stanica  (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49) – Conti.nást.Sever : (trasa linky je nezmenená)

Conti.nást.Sever – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – MŠK – Divadlo – Komenského – Vieska-Bezdedov – Ihrište – Hoština : (trasa linky je nezmenená)

Hoština – Ihrište – Vieska-Bezdedov – Komenského – Nám.Slobody – Hollého –Žel. stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49) : (trasa linky je nezmenená)

Tesco – Nám.Slobody – Hollého – Továrenská – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – Novonosická – Nosice : (trasa linky je zmenená len pre spoje č.2, č.9, č.11 a č.12 – zastávka Trenčianska I. Žel.stanica je neobsluhovaná týmito spojmi )

Tesco – Kaufland – Komenského – Štefánikova –  (zastávka Trenčianska I. -Žel.stanica je neobsluhovaná) – Novonosická -Nosice

Svätoplukova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – Novonosická – Nosice : (trasa linky je nezmenená)

Tesco – Kaufland – Komenského – Nám.Slobody – Továrenská – Slovanská – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – Novonosická – Nosice : (trasa linky je nezmenená)

Tesco – Hoštínska – Komenského – Gorazdova – Nást.MŠK – Svätoplukova (trasa linky je nezmenená)

Podľa aktuálnej dopravnej situácie môžu vodiči MAD prispôsobiť odklon od danej trasy buď cez ul. Továrenskú alebo Trenčiansku tak, aby maximálne skrátili čas zdržania daného spoja, ktorý končí na zastávke Trenčianska I. (Žel.stanica).

I/49 je hlavná cesta pred Žel. stanicou.

Ďakujeme za porozumenie a prosíme cestujúcich, aby sledovali čo najviac aktuálny stav priamo u vodiča na danej linke a spoji a na našej webovej stránke www.mhdpuchov.sk .

Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hľadať v aktualitách

Najnovšie aktuality