TRASY liniek MAD Púchov počas prestavby AS (autobusovej stanice) pri žel. stanici od 16.1.2023:

Tesco – J.Kráľa – Komenského – Štefánikova – Nást.MŠK – Továrenská – Conti.nást.Sever – Trenčianska II. ADP   (zastávka Trenčianska I. -Žel.stanica je neobsluhovaná) Conti.nást.Sever – Žel.stanica (zastávky Trenčianska I. (Žel.stanica) pre oba smery sú dočasne premiestnené na ceste I/49)  – Štefánikova – Komenského – J.Kráľa – Tesco:  (trasa linky je nezmenená) Conti. Juh – Trenčianska […]