Upozorňujeme cestujúcich že od 12.08.2023 od 0:00 hod:

-AS sa rušia dočasné zastávky umiestnené na ceste I/49 a autobusy budú prichádzať a odchádzať z nástupíšť na-cestovné poriadky budú k dispozícii v elektronickej podobe na informačných tabuliach ako i v listinnej podobe budú umiestnené na sklenených výplniach vždy vedľa nástupišťa