ZMENA ORGANIZÁCIE AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ZASTÁVKE

PÚCHOV – ŽELEZNIČNÁ STANICA Od 16.1.2023 bude autobusová stanica Púchov z dôvodu rekonštrukcie pre potreby autobusovej dopravy úplne uzatvorená. Jednotlivé autobusové nástupištia sú dočasne presunuté na cestu I / 49. ZNAČENIE NÁSTUPÍŠŤ Nástupištia 1-4 určené na dopravnú obsluhu  smer mesto Púchov. Nástupištia 5-7 smer Dolné Kočkovce. SMERY OBSLUŽNOSTI  – LINKY 1 MHD,  výstup PAL     306408, […]