Bezplatná mestská autobusová doprava v Púchove -Testovacia prevádzka vydávania kariet REZIDENT spustená.

mapa-liniek

Tak ako sme prezentovali v predchádzajúcich týždňoch spoločnosť v mesiaci august spúšťa testovaciu prevádzku vydávania Púchovských dopravných kariet – typ REZIDENT.

Postupný nábeh predaja týchto kariet si vyžiadal zásadnú softvérovú úpravu predajného systému.

Keďže, každá novinka potrebuje vychytať nedostatky, ponúkame niekoľko doporučení ako získať  kartu ešte v mesiaci august a vyhnúť sa neskoršiemu zbytočnému čakaniu.

Predpokladáme, že v mesiaci september bude zvýšený záujem o vydanie karty REZIDENT, preto doporučujeme zvoliť  už teraz nasledovný postup:

Vydanie novej dopravnej karty REZIDENT  :

  • pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty REZIDENT  na  [email protected] (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vydanie Púchovskej karty  – formulár je k dispozícii  na našej stránke  https://mhdpuchov.sk/wp-content/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf
  • v Žiadosti/Zmluve, uveďte meno, priezvisko, rok narodenia, trvalý pobyt, telefónny kontakt, zaškrtnite  typ karty čislo 8
  • k Žiadosti priložte digitálnu formu fotografie  vašej tváre (bude vytlačená na kartu REZIDENT)
  • o možnosti vyzdvihnutia karty vas budem informovať

Prepis existujúcej (prenosnej) karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Senior , ZTP , žiak …atď)

  • Žiadosti o prepis existujúcej  Púchovskej karty (prenosnej) na kartu Rezident bude možné vybaviť až od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a predložením  karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej karte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na  stránke spoločnosti : https://mhdpuchov.sk/wp-content/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf

Ako môžete naložiť s finančným zostatkom  na dopravnej karte?

  • Ponúkame dva spôsoby ohľadom riešenia zostatku financií na dopravnej karte:
  • 1, Podanie Žiadosti o vrátenie a vyplatenie  celého zostatku financií .
  • 2, Výhodné riešenie je zostatok financií ponechať na karte uložený v elektronickej peňaženke, nakoľko Rezidenčné cestovné – preprava zdarma platí iba pre prepravu danej osoby  a pokiaľ by majiteľ karty prepravoval nadrozmernú batožinu, psa, prípadne požadoval zakúpiť lístok pre ďalšiu osobu/spolucestujúceho podľa cestovného výmeru spoločnosti môže zaplatiť touto dopravnou kartou z tzv. elektronickej peňaženky alebo v hotovosti priamo u vodiča autobusu podľa platného cenníka.
  • Ak decembrové MsZ nepredĺži platnosť zľavy tzv.Rezidenčné cestovné, ktoré je momentálne časovo obmedzené do 31.12.2022, tak od 1.1.2023 sa všetky karty Rezident v systéme preklopia na Občiansku/Celú kartu  a budú fungovať na princípe dobíjania kreditu.

Vaša mailová žiadosť o vydanie Púchovskej dopravnej karty (v auguste) REZIDENT, bude postupne spracovaná pracovníčkou predajného miesta. V prípade, že spĺňate podmienky pre vydanie karty REZIDENT budete kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky s informáciou o možnosti, kedy si  môžete prísť kartu vyzdvihnúť v Púchovskom informačnom centre ( manipulačný poplatok 5,00 €). Bezplatná doprava bude možná  od 1.9.2022.

Pokiaľ nedisponujete možnosťou poslať žiadosť o vydanie karty elektronicky, môžete prísť osobne a žiadosť vyplniť na mieste. Podľa kapacitných možností bude karty vydaná na počkanie alebo budete o možnom prevzatí informovaní. Okamžité vydanie na počkanie však bude garantované až  po skončení testovacej prevádzky, ktorá bude trvať  do konca augusta .

Prosíme o porozumenie. Uvedené dočasne obmedzenie je spôsobené dolaďovaním výdajového systému, ktorý môže vykazovať chyby, ktoré dodatočne odstraňuje externá spoločnosť TransData.

Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť rodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bezpečnosť dopravy v Púchove.

Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo!  

Autobusová doprava Púchov a.s.

Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hľadať v aktualitách

Najnovšie aktuality