Oznam

Z dôvodu predĺženia platnosti dopravných kariet MAD Púchov typu „REZIDENT“ do 31.12.2023 na základe rozhodnutia MsZ Púchov konaného 12. 12. 2022, bude pozastavená personalizácia všetkých dopravných kariet do 1.1.2023.  V prípade skončenia platnosti dopravnej karty MAD Púchov  (resp. zľavy na nej pre danú tarifnú skupinu) v termíne od 1.12.2022 do 8.1.2023 budú cestujúcim vydávané tzv. „nulové cestovné lístky“. […]