So žiadosťou a

pripomienkami ku kartám sa treba obrátiť na: Púchovské informačné centrum,

Hoenningovo námestie 2002/5,020 01 Púchov,

pic@mhdpuchov.sk

042/463 4293

Autobusová doprava Púchov, a.s.

Trenčianska ul. 460

020 01 Púchov

Slovakia

Telefón:
+421 42/4650720

Osobná pokladňa:

+421 42/4650714

 E-mail:

daniz@adp.sk

 

Kontakt:

Púchovská karta