Cestovné poriadky

Nové cestovné poriadky platné od 01.09.2021

         
Tesco - J.Kráľa - Komenského - Štefánikova - Nást.MŠK – Továrenská - Conti.nást.Sever - Žel.stanica    
Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Štefánikova - Komenského - J.Kráľa – Tesco    
Conti. Juh - Trenčianska - Hollého - Nám.Slobody – Tesco - Kaufland    
Conti.Juh - Conti.nást.Sever - Továrenská - Štefánikova - Hoštínska – Tesco - Kaufland    
Kaufland - Tesco – Hoštínska – Nám. Slobody – Nást.MŠK – Žel.stanica – Conti.Juh    
Conti.Juh- Žel.stanica - Divadlo - Hoštínska – Tesco - Kaufland    
Conti.nást.Sever - Továrenská - Štefánikova - Komenského - J.Kráľa - Tesco    
Conti nást.Sever - Továrenská - 1.mája - Gorazdova - Hrabovka    
Conti.nást.Sever - Továrenská - Nást.MŠK - Štefánikova - J.Kráľa - Tesco    
Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Štefánikova - Komenského - Vieska Bezdedov - Ihrište - Hoština    
Žel. stanica - Hollého - Okružná - Komenského - Vieska-Bezdedov - Ihrište - Hoština    
Hoština - Ihrište - Vieska-Bezdedov - MŠK - Komenského - Štefánikova -  Žel.stanica  - Conti.nást.Sever    
Conti.nást.Sever - Žel.stanica - MŠK - Divadlo – Komenského - Vieska-Bezdedov - Ihrište - Hoština    
Žel. stanica - Hollého - Okružná - Nám.Slobody - Komenského - Vieska-Bezdedov - Ihrište - Hoština    
Tesco - Nám.Slobody - Hollého - Továrenská - Žel.stanica - Novonosická - Nosice    
Tesco - Kaufland - Komenského - Štefánikova - Továrenská - Slovanská - Nosice    
Svätoplukova - Nást.MŠK - Továrenská - Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Novonosická - Nosice    
Tesco – Kaufland - Komenského - Nám.Slobody - Továrenská - Slovanská - Žel.stanica - Novonosická - Nosice    
Tesco - Hoštínska - Komenského - Gorazdova - Nást.MŠK - Svätoplukova    
         

Copyright (c) MHDpuchov.sk 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com
UBIAN - cestovanie na pár klikov