Prevádzka MAD od 8.2.2021

 

Od pondelka 8.2.2021 až do odvolania pokračuje premávanie MAD Púchov počas pracovných dní v režime ako v čase prázdnin, s pridaním (úpravou) niektorých školských spojov:

 

MAD 6 :  - úprava ranného spoja č. 2, ktorý bude začínať v Nosiciach V. (Hydrocentrála) o 7:05 cez Novonosickú III. (Konečná) o 7:16, Žel.stanicu o 7:20, ďalej bude pokračovať cez ul. Trenčiansku  

                  II.(ADP) o 7:21, Spojovú o 7:22, ZŠ Slovanská 7:23, ul. Továrenskú 7:25, ul. Hollého o 7:27, Nám.Slobody II. (CŠ) o 7:28,  ul. Hoštínsku (Penzion) o 7:29, ul Okružnú II. (Sedlište) o 7:30  a ul.  

                  Okružnú I. (Tesco) o 7:31

 

MAD 6š :  -  NEPREMÁVA, pre potreby ZŠ Slovanská bude pristavený mimoriadny spoj s odchodom o 12:15 cez Novonosickú lII. (Konečná) do Nosíc V. (Hydrocentrála)

 

MAD 4š :  -  PREMÁVA :  (Conti.nást. Sever 7:10, Vajanského II. 7:11, Vajanského I. 7:12, Továrenská 7:13, 1. mája, I. 7:15, Gorazdova II. 7:16, Gorazdova I. ZŠ .7:17, Komenského III.(Mliekáreň) 7:18, Hrabovka,

                                                Riečna I.  7:20)

 

MAD 5š :  -  PREMÁVA : (Hrabovka, Riečna I. 7:22.. 11, Komenského III.(Mliekáreň) 7:26, Komenského II.(Jednota C) 7:28, Komenského I.(Cintorín) 7:30, Hoštínska (Penzión) 7:32, Námestie slobody I. 7:33,

                                               Okružná I.(Tesco) 7:34)

 

MAD 71š :  -  NEPREMÁVA

 

 

Počas jarných prázdnin , ktoré sú v Trenčianskom kraji od 15.-19. februára 2021, uvedená zmena na linke MAD 6 a spoji č.2 neplatí a školské linky tiež nebudú premávať.

 

 

V sobotu, nedeľu a vo sviatok budeme premávať v obvyklom režime CP.

Copyright (c) MHDpuchov.sk 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com
UBIAN - cestovanie na pár klikov