Odporúčanie pre obyvateľov, týkajúce sa respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID -19

Odporúčanie pre obyvateľov, týkajúce sa respiračného ochorenia vyvolaného

koronavírusom COVID -19

V súlade s pokynmi a stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
o d p o r ú č a m e :


- Všetkým zamestnancom, žiakom, študentom, návštevníkom, rodičom - vo všetkých
školských zariadeniach (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ ):
- dodržiavať pokyny a odporúčania riaditeľov týchto zariadení týkajúcich sa dodržiavania
postupov na zabránenie vzniku a šírenia infekcie koronavírusu a pokynov pri cestovaní do
a z oblastí postihnutých koronavírusom
- Prevádzkovateľovi autobusovej dopravy:
- zvýšiť dezinfekciu autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu
- Obyvateľom mesta Púchov:
- dodržiavať a sledovať inkubačnú dobu pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom vírusu
- Organizátorom športových a kultúrnych zariadení:
- zvýšiť hygienické opatrenia a kontrolovať ich dodržiavanie
Aktuálnu situáciu o výskyte ochorení spôsobených novým koronavírusom možno zistiť:

- vo svete na stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-
cases

- v krajinách EU na stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
- V Taliansku:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.js
p?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením COVID-19 môžete kontaktovať telefonickú linku
s nepretržitou prevádzkou (24/7) :
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – t. č. 0917 222 682
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – t. č. 0911 763 203
Na základe aktuálnych informácii o výskyte nového koronavírusu vo viacerých štátoch, Úrad
verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť obyvateľom cestovať do krajín, resp. oblastí , kde je
zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblasti, kde sa šíri koronavírus, sa
občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.
V Púchove, dňa 1.3.2020

JUDr. Katarína Heneková
Primátorka

Copyright (c) MHDpuchov.sk 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com
UBIAN - cestovanie na pár klikov