Autobusová doprava Púchov, Plc.

Trenčianska st. 460

020 01 Púchov

Slovakia

Phone number:
+421 42/4650720

 personal register:

+421 42/4650714

E-mail:

daniz@adp.sk

Contact: